Pages Navigation Menu

Informācija

Izlašu kandidātu saraksts – LV izlašu kandidāti

Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra sēdē tika pieņemti  “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – MK rīkojums).

MK rīkojuma 5.17.3.apakšpunktā ir precizētas to sportistu kategorijas, kuras organizētā un uzraudzītā veidā var turpināt sporta treniņus iekštelpās, iekļaujot izņēmumā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un Augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņus (kuriem sporta treniņi ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa un kuru objektīvu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams īstenot attālināti), kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistus, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā. Izņēmums attiecas tikai uz attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas organizētiem un uzraudzītiem oficiāliem izlases treniņiem, kurus vada attiecīgās izlases sporta treneri. Atsevišķi individuāli boulingu centru apmeklējumi, kas nenotiek federācijas organizēta izlašu treniņprocesa ietvaros un kurus nevada izlases treneri, joprojām ir aizliegti.

LBF ir apstiprinājusi izlašu treniņu organizēšanas kārtību un saskaņojusi laikus ar boulinga centriem “Bowlero” un “Zemgale”.
Izlases treniņu dalībnieki ir apstiprināti LBF valdes sēdē 12.01.2021.
Treniņu laiki un izmaksas:

“Bowlero” sestdienās 10:00-12:00 un 13:00-15:00 (min dalībnieku skaits 6, max dalībnieku skaits 12)*.
“Zemgale” trešdienās un piektdienās 18:00-20:00 (min dalībnieku skaits 4, max dalībnieku skaits 8)*.
Celiņus nepieciešams rezervēt vismaz 24 h iepriekš:
“Bowlero” – Karīna Maslova, tel. +37120092131,
“Zemgale” – Rihards Kovaļenko, tel. +37126319190,    Registracija_Zemgale

Spēlētājiem izlašu treniņu laikā ir jāievēro LBF noteiktās vadlīnijas LBF_dokumenti.
*pie nepietiekoša dalībnieku skaita treniņš var tikt atcelts.

Rezervācija – Boulinga treniņi


 

2018. gada 06.-17. jūnijā Briselē, Beļģijā, norisināsies Eiropas sieviešu meistarsacīkstes. Čempionāts notiks Bowling Stones boulinga centrā. 

Vairāk informācijas – http://www.ewc2018.be/

Pamatojoties uz LBT nolikuma 5.3.4. punktu, saskaņā ar Reitingu, izlases formēšanas brīdī, tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8 Reitinga turnīros, ņemot vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā Reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. Izlasē iekļūst 5 labākie spēlētāji sieviešu divizionā saskaņā ar Reitingu. Ja kāds no 5 labākajiem jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var ieņemt kāds no 6. – 9. vietas ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību. Sestā spēlētāja – Diāna Zavjalova, kurai vietu izlasē rezervējusi LBF.

Lai pieteikt sava kluba biedra dalību Eiropas sieviešu meistarsacīkstēs, lūdzam nosūtīt rakstisko pieteikumu uz e-pastu lbf@lbf.org.lv līdz 2018. gada 21.februārim.

Galējo sastāvu meistarsacīkstēm, kā arī finansējuma apjomu noteiks LBF valdes sapulce. 


2018. gada 24. martā-2. aprīlī Dānijā norisināsies Eiropas jauniešu meistarsacīkstes. Čempionāts notiks Alborgas Lovvang boulinga centrā.

Vairāk informācijas – http://eyc2018.eu/

Pamatojoties uz LBT nolikuma 5.3.5. punktu, saskaņā ar Reitingu, izlases formēšanas brīdī, tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8 Reitinga turnīros, ņemot vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā Reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. Izlasē iekļūst 4 labākie spēlētāji jauniešu divizionā saskaņā ar Reitingu. Ja kāds no 4 labākajiem jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var ieņemt kāds no 5. – 6. vietas ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību.

Lai pieteikt sava kluba biedra dalību Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs, lūdzam nosūtīt rakstisko pieteikumu uz e-pastu lbf@lbf.org.lv līdz 2018. gada 15.janvārim.

Galējo sastāvu meistarsacīkstēm, kā arī finansējuma apjomu noteiks LBF valdes sapulce.

Saskaņā ar ETBF noteikumu 5.2.1. punktu, sportists nedrīkst sasniegt 19 gadu vecumu tajā sezonā, kurā norisinās meistarsacīkstes. Sezona ilgst no 1.septembra līdz nākamā gada 31. augustam.

Share This