Pages Navigation Menu

Antidopings

Antidopings

Aizliegto vielu un metožu saraksts, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

– Aizliegto vielu un metožu saraksts: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf;
– Nacionālās antidopinga organizācijas mājas lapa: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/;
– Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (Biežāk uzdotie jautājumi).


Latvijas Antidopinga birojs informē!

Ar to, ka palielinājies nelabvēlīgo analīžu gadījumu skaits attiecībā uz aktīvo vielu Meldonium (Mildronāts®, Mildronate®, Meldonium Olainfarm®, Quaterine® u.c.), kas pamatojoties uz 2019. gadā publicēto Aizliegto vielu un metožu sarakstu ir IEKĻAUTA sportā aizliegto vielu un metožu sarakstā, tas nozīmē, ka Meldonium lietošana sportistiem ir aizliegta.

Latvijas Antidopinga birojs vērš uzmanību informatīvam rakstam, kas publicēts Latvijas Antidopinga biroja oficiālajā mājas lapā (https://antidopings.gov.lv/news/mildronats-atkartots-atgadinajums). LŪDZU INFORMĒJIET SAVUS SPORTISTUS, TRENERUS un SPORTISTU ATBALSTA PERSONĀLU par šo svarīgo jautājumu. Iespēju robežās, lūgums aktualizēt šo informāciju Jūsu sporta federācijas mājaslapā.

Tas nozīmē, ka ikviens sportists, kas piedalās atzītas sporta federācijas rīkotajos pasākumos (treniņi, nacionālā vai starptautiskā līmeņa sacensības) var tikt uzaicināts nodot dopinga kontroles paraugu un šī parauga pārbaude notiek pēc starptautiskiem standartiem pamatojoties uz aktuālo Aizliegto vielu un metožu sarakstu. MELDONIUM GADĪJUMĀ INDIVIDUĀLĀS SODA SANKCIJAS – DISKVALIFIKĀCIJA LĪDZ ČETRIEM GADIEM, atkarībā no lietas apstākļiem.

Pasaules Antidopinga kodekss nosaka, ka:

  • SPORTISTU UN CITU PERSONU PIENĀKUMS IR BŪT INFORMĒTIEM PAR TO, KAS IR ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS, KĀ ARĪ PAR TO, KĀDAS VIELAS UN METODES IR IEKĻAUTAS AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTĀ.
  • KATRA SPORTISTA PERSONĪGAIS PIENĀKUMS IR NODROŠINĀT, LAI VIŅA ORGANISMĀ NENOKĻŪTU AIZLIEGTĀS VIELAS.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar Latvijas Antidopinga biroju.

Latvijas Antidopinga birojs
Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV-1012, Latvija
Tālr.: 67226164, (+371) 27839800
www.antidopings.lv

Share This