Pages Navigation Menu

Informācija

Informācija

2018. gada 24. martā-2. aprīlī Dānijā norisināsies Eiropas jauniešu meistarsacīkstes. Čempionāts notiks Alborgas Lovvang boulinga centrā.

Vairāk informācijas – http://eyc2018.eu/

Pamatojoties uz LBT nolikuma 5.3.5. punktu, saskaņā ar Reitingu, izlases formēšanas brīdī, tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8 Reitinga turnīros, ņemot vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā Reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. Izlasē iekļūst 4 labākie spēlētāji jauniešu divizionā saskaņā ar Reitingu. Ja kāds no 4 labākajiem jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var ieņemt kāds no 5. – 6. vietas ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību.

Lai pieteikt sava kluba biedra dalību Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs, lūdzam nosūtīt rakstisko pieteikumu uz e-pastu lbf@lbf.org.lv līdz 2018. gada 15.janvārim.

Galējo sastāvu meistarsacīkstēm, kā arī finansējuma apjomu noteiks LBF valdes sapulce.

Saskaņā ar ETBF noteikumu 5.2.1. punktu, sportists nedrīkst sasniegt 19 gadu vecumu tajā sezonā, kurā norisinās meistarsacīkstes. Sezona ilgst no 1.septembra līdz nākamā gada 31. augustam.

Share This

Share This

Share this post with your friends!