Pages Navigation Menu

No 12.janvāra tiek atļauti izlašu oficiālie treniņi

No 12.janvāra tiek atļauti izlašu oficiālie treniņi

Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra sēdē tika pieņemti  “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – MK rīkojums).

MK rīkojuma 5.17.3.apakšpunktā ir precizētas to sportistu kategorijas, kuras organizētā un uzraudzītā veidā var turpināt sporta treniņus iekštelpās, iekļaujot izņēmumā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un Augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņus (kuriem sporta treniņi ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa un kuru objektīvu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams īstenot attālināti), kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistus, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā. Izņēmums attiecas tikai uz attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas organizētiem un uzraudzītiem oficiāliem izlases treniņiem, kurus vada attiecīgās izlases sporta treneri. Atsevišķi individuāli boulingu centru apmeklējumi, kas nenotiek federācijas organizēta izlašu treniņprocesa ietvaros un kurus nevada izlases treneri, joprojām ir aizliegti.

LBF ir apstiprinājusi izlašu treniņu organizēšanas kārtību un saskaņojusi laikus ar boulinga centriem “Bowlero” un “Zemgale”.
Izlases treniņu dalībnieki ir apstiprināti LBF valdes sēdē 12.01.2021.
Treniņu laiki un izmaksas:

“Bowlero” sestdienās 10:00-12:00 un 13:00-15:00 (min dalībnieku skaits 6, max dalībnieku skaits 12)*.
“Zemgale” trešdienās un piektdienās 18:00-20:00 (min dalībnieku skaits 4, max dalībnieku skaits 8)*.
Celiņus nepieciešams rezervēt vismaz 24 h iepriekš:
“Bowlero” – Karīna Maslova, tel. +37120092131,
“Zemgale” – Rihards Kovaļenko, tel. +37126319190,    Registracija_Zemgale

Spēlētājiem izlašu treniņu laikā ir jāievēro LBF noteiktās vadlīnijas LBF_dokumenti.
*pie nepietiekoša dalībnieku skaita treniņš var tikt atcelts.

Rezervācija – Boulinga treniņi

Share This

Share This

Share this post with your friends!